M@tchm@kers

Privacyverklaring

​Bij Matchmakers zijn we ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid (Privacyverklaring) is van toepassing op de diensten van Matchmakers. ​We willen graag benadrukken dat Matchmakers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Matchmakers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vragen over Privacy

Heb je vragen over hoe we met informatie omgaan of over onze Privacyverklaring (Reglement)? Neem dan even contact op via hello@matchmakers.nu

Welke gegevens verzamelen we

Matchmakers helpt je graag aan een perfect passende en uitdagende baan. En helpt werkgevers om de juiste kandidaten te vinden voor de vacatures.

Om deze match te kunnen maken we optimaal gebruik van de gegevens die de werkzoekenden/kandidaten en werkgevers aanleveren.

Gegevens van Kandidaten

Naast de NAW-gegevens vragen we de kandidaten ook om informatie te verstrekken over bijvoorbeeld opleidingen en werkervaringen. En natuurlijk welke uitdaging wordt gezocht.

Voor het controleren van je identiteit zijn we ook verplicht om een identiteits controle uit te voeren. Deze informatie moeten we ook opvragen en vastleggen.

Bij het inschrijven bij Matchmakers maak je een persoonlijk profiel aan. Deze kun je altijd weer raadplegen en wijzigen via de eigen profiel omgeving.

Via het platform van Matchmakers kun je ook een CV insturen. Dit digitale document zal worden bewaard in het systeem van Matchmakers.

Gegevens van Werkgevers

Ook voor het contact met de werkgevers over het invullen van de vacatures zullen gegevens worden geregistreerd. Zodat we weten welke contactpersonen we hebben voor de verschillende vacatures. Om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten leggen we ook persoonlijke voorkeuren vast van de verschillende contactpersonen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het contactmoment of voorkeur tav communicatiemiddel (telefoon/e-mail of chat).

Gegevens over gebruik Matchmakers website

Voor het analyseren van de activiteiten op de website maken we gebruik van Google Analytics data. Dit op basis van een geanonimiseerd IP adres. Lees hier meer over op de pagina: Cookiebeleid.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Deze bezoekers moeten eerst toestemming hebben van ouders of voogd.

Helaas kunnen we niet controleren of bezoekers wel 18 jaar of ouder zijn. Deze gegevens worden niet door ons verzameld. Mochten we toch deze informatie verzameld hebben. Neem dan even contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (zie hieronder bij contact).

 

Doeleinden en grondslag gegevens verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • verwerken online ingediende Cv’s
 • samenstellen profiel van kandidaten
 • samenstellen van vacature overzicht
 • matchen van kandidaten en vacatures
 • verzenden nieuwsbrief
 • communicatie over wijzigingen in producten en diensten
 • contact opnemen per telefoon of e-mail voor uitvoeren van dienstverlening
 • Analyse van website gedrag

Gegevens delen met Derden

Wij delen de gegevens met een externe backoffice partij Flexhub. Buiten deze partij en de hiervoor aangegeven uitzonderingen (Matchen van kandidaten op Vacatures en Nieuwsbrief) zal de informatie niet met derden worden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer je daarom vraagt, kunnen we ook persoonsgegevens waarvoor je toestemming geeft met derden verstrekken. Bijvoorbeeld ten aanzien van het krijgen van meer specifieke informatie over een sollicitatie bij een opdrachtgever/werkgever.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel van de samenwerking met Google Analytics is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Dit geeft ons meer informatie over hoe we de site beter kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers.

Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang. Conform de richtlijnen die we hebben gekregen voor voldoen aan GDPR.

Communicatie en Nieuwsbrief

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en op je verzoeken te antwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Matchmakers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Matchmakers kan je de mogelijkheid bieden om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor hebben we minimaal je e-mail adres nodig. Je kunt ook je naam aangeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken we gebruik van de diensten van een specialistische externe partij. Deze organisatie is daarvoor in het bezit van je e-mail adres maar volgt ook de GDPR richtlijnen. Deze organisatie is gespecialiseerd in het versturen van nieuwsbrieven en het beveiligen van de aanmeldingslijsten.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere ​nieuwsbrief die we versturen vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden voor de nieuwsbrief.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Matchmakers wil de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor deze worden verzameld. Hierbij ligt natuurlijk de nadruk op het matchen van kandidaten op banen en vacatures.

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst is uitgevoerd of maximaal 14 maanden in het geval van Google. Wanneer de wet een langere termijn voorschrijft zal Matchmakers deze periode volgen.

Cookies en bewaartermijnen cookies

Lees hier meer over de Cookies op de pagina met ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Met het ingaan van GDPR wetgeving heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)verwijderen. Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

 • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
 • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
 • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
 • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Veel informatie die we van jouw hebben opgeslagen is te bekijken via de profiel pagina. Hiervoor kan je als geregistreerde kandidaat inloggen op je eigen profiel omgeving. In deze omgeving kun veel informatie direct zelf aanpassen indien gewenst.

​​Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG): hello@matchmakers.nu

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop Matchmakers gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Controle op identiteit

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zodat we kunnen voorkomen dat iemand anders dan jou om de gegevens vraagt of deze laat verwijderen.

Let goed op je privacy. Maak daarom in deze kopie van het identiteitsbewijs jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je hebt hier speciale apps voor.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen ​30 dagen, op jouw verzoek.

Vragen en feedback Privacy Statement

Matchmakers controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Matchmakers
Wichard van Pontlaan 86
5302 XC Zaltbommel

hello@matchmakers.nu

​De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van M@tchm@kers kun je bereiken op het e-mail adres: hello@matchmakers.nu

Gebruik dienstverlening minderjarigen

Matchmakers en haar dienstverlening is bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan achttien (18) jaar mag je geen gebruik maken van de diensten op de website van Matchmakers. Door het gebruik van de website en akkoord te gaan met dit Privacy Statement, gaat Matchmakers ervan uit dat je ouder bent dan 18 jaar.

Versie Privacy Statement

Dit is versie 1.0

Pagina aangepast op

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2023